Hulshoff is PayChecked.

Na een kort maar intensief audit traject heeft Hulshoff Projectverhuizing het keurmerk “PayChecked in Transport” behaald en is het bedrijf ingeschreven in het Register – PayChecked.

PayChecked in Transport, een initiatief van TLN en evofenedex, is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

De audit werd uitgevoerd door Bureau Cicero, een van de daartoe aangewezen organisaties. Na een uitgebreid voortraject waarbij veel informatie werd gedeeld en gecontroleerd, bleek een 1 daagse audit voldoende en konden wij, zonder noemenswaardige onvolkomenheden, direct het keurmerk in ontvangst nemen.

Drie jaar geleden ondertekende wij tevens de “code verantwoordelijk marktgedrag” maar met het behalen van dit certificaat geven wij niet alleen blijk van onze goede intenties, we kunnen nu ook daadwerkelijk aantonen dat alles op orde is voor wat betreft de loonbetaling, inhuur van krachten en uitbesteden van werkzaamheden.

Het certificaat biedt onze klanten de zekerheid dat ze met een partij te maken hebben die het belang van een duurzame en stabiele sector onderkent en dat werknemers de gezonde en veilige werkplek en eerlijke beloning krijgen waar ze recht op hebben. Vooral bij Europese aanbestedingen is een aantoonbaar professioneel en duurzaam personeelsbeleid belangrijk.