100% duurzaam vs. eigen zonnestroom

Het moge inmiddels wel bekend zijn dat de Hulshoff Bedrijvengroep zwaar inzet op elektrisch vervoer en duurzaamheid in het algemeen. De vierde elektrische vrachtwagen is kort geleden besteld en het zonnestroom systeem op het dak van ons logistiek centrum, inclusief 1.000 KWh batterijopslag, draait op volle toeren. Naast het eigen gebruik is er, sinds het systeem negen maanden geleden “aan” ging, genoeg geleverd om meer dan 500 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Duurzamer kan volgens ons niet.

Toch rijst regelmatig de vraag of het afnemen van “100% groene stroom, opgewekt in Nederland”, eigenlijk niet hetzelfde is.

GROENE STROOM

Wat opvalt bij deze vraag is dat wordt voorbijgegaan aan het feit dat deze 100% groene stroom, opgewekt in Nederland, voor 60% bestaat uit inmiddels zeer omstreden biomassa. Ging het bij biomassa in eerste instantie alleen om het verbranden van restafval, inmiddels roept de massale, gesubsidieerde houtkap overal op de wereld veel vragen op en er is veel verzet tegen de biomassacentrales.

100% DUURZAAM

Ook is het (nog) niet mogelijk om “100% groene stroom” te claimen, zoals te lezen valt op de site van De Nederlands Emissieautoriteit (NEa).

Bron: https://www.emissieautoriteit.nl/binaries/nederlandse-emissieautoriteit/documenten/hulpdocument/2020/12/23/basisinformatie-inboeken-elektriciteit/Basisinformatie+inboeken+-+HBE%27s+uit+leveringen+van+elektriciteit.pdf

ADDITIONEEL

Het belangrijkste verschil zit hem volgens de NEa in het opwekken van additionele hernieuwbare energie. Stroom die er, zonder deze investeringen, niet zou zijn geweest. Dus, tenzij je beschikt over een geheel autonoom energiesysteem, waarbij de netaansluiting per saldo dient voor het “terug leveren” aan het net, is elektriciteit voor wegvoertuigen niet 100% duurzaam te noemen.

DE SPECIALISTEN

We hebben deze vraag voorgelegd aan onze duurzaamheids-specialisten van ENGIE, die het gehele energiesysteem aangelegd hebben. Zij gaven het volgende antwoord;

NIET HETZELFDE

Duurzaamheidambities stoppen niet bij het zo schoon mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden. Het gaat erom of je als organisatie een significante bijdrage levert aan de verduurzaming van Nederland. Er is wel degelijk een verschil tussen het inkopen van groene energie en het investeren in een groot autonoom zonne-energie systeem en het is mooi om te zien dat klanten dit begrijpen en waarderen.